Radio

שירים על הספה - מקבץ תוכניות 

הרדיו הבינתחומי

גיל מרקוביץ' וד"ר בעז בן דוד מושיבים שירים ישראלים מוכרים ואהובים על ספת הטיפולים ומבצעים בהם ניתוח פסיכולוגי לאוזניי הקהל.

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "אגדת דשא" והורות גאה 

רדיו נושמים מזרחית 

18 שנים למותו של אחד היוצרים החשובים בישראל, מאיר אריאל. 

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "לשרוק חושך"\ יענקל'ה רוטבליט

רדיו נושמים מזרחית 

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "בתוך הצינורות"\ גבריאל בלחסן 

רדיו נושמים מזרחית 

תהליך רכישת השפה והבנתה 

רדיו רשת ב'

ראיון עם ד"ר בעז בן דוד בעקבות כינוס האגודה הישראלית לקלינאי תקשורת